• Тросед ВИНИ
  Код за нарачка: Тросед ВИНИ
   
  Димензии на тросед: 200х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 200х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-3
  Код за нарачка: Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-3
   
  Димензии на тросед: 240x115cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х130cm
  Димензии на фотелја: 80x85cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-2
  Код за нарачка: Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-2
   
  Димензии на тросед: 240x115cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х130cm
  Димензии на фотелја: 80x85cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-1
  Код за нарачка: Тросед и фотелја КАТРИН И РЕЛАКС-1
   
  Димензии на тросед: 240x115cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х130cm
  Димензии на фотелја: 80x85cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-901-2
  Код за нарачка: Тросед К901-2
   
  Димензии: 230х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-901-1
  Код за нарачка: Тросед К901-1
   
  Димензии: 230х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-7
  Код за нарачка: Тросед К609-7
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-6
  Код за нарачка: Тросед К609-6
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-5
  Код за нарачка: Тросед К609-5
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-4
  Код за нарачка: Тросед К609-4
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-3
  Код за нарачка: Тросед К609-3
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф / еко кожа
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-2
  Код за нарачка: Тросед К609-2
   
  Димензии:  220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф / еко кожа
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед К-609-1
  Код за нарачка: Тросед К609-1
   
  Димензии: 220х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х110cm
  Материјал: штоф / еко кожа
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед БРУНО-3
  Код за нарачка: Тросед БРУНО-3
   
  Димензии: 200х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 200х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед БРУНО-2
  Код за нарачка: Тросед БРУНО-2
   
  Димензии: 200х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 200х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед БРУНО-1
  Код за нарачка: Тросед БРУНО-1
   
  Димензии: 205х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 205х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
 • Тросед АТЛАС-2
  Код за нарачка: Тросед АТЛАС-2
   
  Димензии: 230х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро
   
 • Тросед АТЛАС-1
  Код за нарачка: Тросед АТЛАС-1
   
  Димензии: 230х105cm
  Димензии на расклопен тросед: 190х150cm
  Материјал: штоф
  Конструкција од полно буково дрво
  Жичано јадро