• Резервен филтер AQUAPHOR B100-15

  Код за нарачка: AQUAPHOR Резервен филтер B100-15-66143

   капацитет 170 литри
   за употреба со STANDARD, LINE, IDEAL

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR STANDARD

  Код за нарачка: AQUAPHOR STANDARD-66131

   Достапен во сина и портокалова боја
   2.5л капацитет на бокалот
   1.2л капцитет на инката
   филтер за 170л вода
   тип на филтер B100-15 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар
   алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и   антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR

  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71484

   Бокал за филтрирање вода
   сина боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот   за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово, жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор


 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR

  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71483

   Бокал за филтрирање вода
   црвена боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот   за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и   антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR

  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71482

  Бокал за филтрирање вода
   бела боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор