• Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR + Сет од 6 чаши TANGO
  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71482 + TANGO 1/6 - 4146
   
  Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR
   бела боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор
   
  Сет чаши 1/6 TANGO
  Капацитет: 290 мл
  Димензии: 63 x 135 мм
  Погодни за миење во машина за садови
   
 • Филтер за вода заменски WHIRLPOOL WPRO

  Код за нарачка: WHIRLPOOL WPRO-55087

  Филтер за вода заменски за SAMSUNG SBS модели
  -RS50 
  -RS68

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR STANDARD

  Код за нарачка: AQUAPHOR STANDARD-66131

   Достапен во сина и портокалова боја
   2.5л капацитет на бокалот
   1.2л капцитет на инката
   филтер за 170л вода
   тип на филтер B100-15 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар
   алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и   антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR

  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71484

   Бокал за филтрирање вода
   сина боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот   за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово, жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор


 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR IZVOR

  Код за нарачка: AQUAPHOR IZVOR-71483

   Бокал за филтрирање вода
   црвена боја
   2.8л капацитет на бокалот
   1.4л капцитет на инката
   филтер за 200л вода
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот   за замена
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива,бакар,алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и   антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор

 • Бокал за филтрирање вода AQUAPHOR TIME

  Код за нарачка: AQUAPHOR TIME-68223

  Достапен во сина боја
   2.5л капацитет на бокалот
   1.2л капцитет на инката
   со автоматски индикатор кој го покажува статусот на филтерот   за замена
   филтер за 200л вода
   тип на филтер B100-25 вклучен во пакетот
   антибактериско функционирање
   отстранува: xлор
   хлороформ и други органски хлор соединенија
   талози (рѓа,песок,кал,полен)
   метали и тешки метали (железо,олово,жива, бакар, алуминиум)
   феноли и нафтени деривати лекови вклучувајќи и хормони и   антибиотици
   големи бактерии
   смалува бигор