• Проточна чешма Tons-12
  Електрична батерија високомонтажна со долг врат
  Материјал: метал
  Притисок: 220V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Притисок на водата: 0.04 -0.5 MPa
 • Проточна чешма Tons-09
  Eлектрична батерија високомонтажна со долг врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-08
  Електрична батерија нискомонтажна со долг врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-07
  Електична батерија нискомонтажна со долг врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-06
  Електрична батерија нискомонтажна со краток врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-04
  Електрична батерија високомонтажна со краток врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-03

   

  Електрична батерија високомонтажна со краток врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м

 • Проточна чешма Tons-01
  Електрична батерија високомонтажна со долг врат
  Материјал: пластика, метал
  Притисок: 220-240V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Притисок на вода: 0,04 до 0,5 MPa
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Електричен кабел: 1,2м