• 3D Сложувалка Empire State Building-New York 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Empire State Building-New York 216 парчиња

  3 D сложувалка со 216 парчиња
  Големина на сложувалката: 16,5 x 16,5 x 44 cm
  Возраст: 12 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Eiffel Tower-Paris 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Eiffel Tower-Paris 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 33 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Hello Kitty Puzzle-ball 240 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Hello Kitty Puzzle-ball 240 парчиња

  3 D сложувалка-топка со 240 парчиња
  Големина на сложувалката : дијаметар 15 cm
  Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Graffiti Sneakers 108 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Graffiti Sneakers 108 парчиња

  • 3D сложувалка со 108 парчиња
  • Големина на сложувалката : 21 x 12 cm
  • Возраст: 8 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Ponte di Rialto Bridge -Venice 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Ponte di Rialto Bridge -Venice 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 44,2 x 13,6 x 15,7 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Sneaker Galaxy 108 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Sneaker Galaxy 108 парчиња

  • 3D сложувалка со 108 парчиња
  • Големина на сложувалката : 21 x 12 cm
  • Возраст: 8 +

  Високо-квалитетни компоненти – Сложувалките на Ravensburger се со врвен квалитет, содржина и материјал.
  Перфектно совпаѓање – Без разлика која е големината на делчињата, секое од нив перефктно се совпаѓа.
  Секое делче е уникатно – Ravensburger сложувалките се составени од делчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  Ravensburger има традиција на изработка на сложувалки и игри, повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Arc de Triomphe-Paris 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Arc de Triomphe-Paris 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 21,5 x 11,5 x 27,5cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка VW T1 Camper Van 162 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка VW T1 Camper Van 162 парчиња

  • 3 D сложувалка со 162 парчиња
  • Големина на сложувалката : 30 x 14 x 15 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка London Bus 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка London Bus 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 31 x 7 x 21 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка One World Trade Center 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка One World Trade Center 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 54,1 x 6,2 x 6,2 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Statue of Liberty 108 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Statue of Liberty 108 парчиња

  • 3 D сложувалка со 108 парчиња
  • Големина на сложувалката : 10,6 x 10,6 x 37,5 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Big Ben-London 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Big Ben-London 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 6 x 6 x 41 cm
  • Возраст: 10 +
  • Содржи часовник со механизам

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Statue of Liberty-New York night edition 108 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Statue of Liberty-New York night edition 108 парчиња

  • 3 D сложувалка со 108 парчиња
  • Големина на сложувалката : 18 x 18 x 40cm
  • Користи LED технологија за да создаде светлосен ефект
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Arc de Triomphe-Paris night Edition 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Arc de Triomphe-Paris night Edition 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 21,5 x 11,5 x 27,5 cm
  • Користи LED технологија за да создаде светлосен ефект
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Disney Globe 180 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Disney Globe 180 парчиња

  • 3 D сложувалка-топка со 180 парчиња
  • Големина на сложувалката: дијаметар 20 cm
  • Возраст: 7-12

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Childrens World Globe 180 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Childrens World Globe 180 парчиња

  • 3 D сложувалка-топка со 180 парчиња
  • Големина на сложувалката : дијаметар 20 cm
  • Возраст: 7-12

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Colosseum Night Edition 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Colosseum Night Edition 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 31.7 x 26.3 x 9.7 cm
  • Користи LED технологија за да создаде светлосен ефект
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Harry Potter Pencil Cup 54 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Harry Potter Pencil Cup 54 парчиња

  • 3 D сложувалка со 54 парчиња
  • Големина на сложувалката : 7,7 x 9,5 cm
  • Возраст: 7 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Harry Potter Knight Bus 216 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Harry Potter Knight Bus 216 парчиња

  • 3 D сложувалка со 216 парчиња
  • Големина на сложувалката : 31 x 7 x 21 cm
  • Возраст: 10 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.

 • 3D Сложувалка Union Jack Sneaker 108 парчиња

  Код за нарачка: 3D Сложувалка Union Jack Sneaker 108 парчиња

  • 3D сложувалка со 108 парчиња
  • Големина на сложувалката : 21 x 12 cm
  • Возраст: 8 +

  ВИСКОКВАЛИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ – Сложувалките на равенсбургер се со премиум квалитет, во содржина и материјал.
  ПЕРФЕКТНО СОВПАЃАЊЕ – Без разлика која е голимината на парчињата секое од нив перефктно се совпаѓа.
  СЕКОЕ ПАРЧЕ Е УНИКАТНО – Равенсбургер сложувалките се составени од парчиња со уникатна форма и ниедно од нив не се повторува.
  ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ – Равенсбургер има традиција на изработка на сложувалки и игри повеќе од 130 години.