• Сеф со дигитален безбедносен код ЕА20

  Код за нарачка: Сеф со дигитален безбедносен код ЕА20

  Дигитална комбинација за отклучување
  Две завртки за заклучување
  Дебелина на ѕидовите 2mm и дебелина на врата 5mm 
  Итни брави со два клуча
  Можност за прикачување до ѕидот
  Димензии 31x20x20cm
  Тежина 5kg